Priority

 • PODPORA MLADÝCH RODIN
  – příprava nových lokalit pro novou výstavbu, vytvoření startovacích bytů.
 • PODPORA AKTIVIT SENIORŮ
  – zapojit seniory do kulturního a společenského života nabídkou činnosti ve spolcích, pořádáním kulturně-společenských akcí pro seniory v jejich zařízeních, vytvářením míst pro venkovní odpočinek i instalací prvků pro udržení vitality.
 • REVITALIZACE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A VÝSTAVBA NOVÝCH
  – v Nepomuku chybí dětská hřiště, podporujeme výstavbu nových a potřebných dětských hřišť.
 • ZAJISTIT LEPŠÍ INFORMOVANOST OBČANŮ
  – občané Nepomuka a Dvorce jsou velmi málo informováni o činnostech úřadu a chodu města. Přiblížit úřad občanům.
 • SPOJENÍ NEPOMUK – DVOREC
  – výstavba chodníku a cyklostezky mezi Nepomukem a Dvorcem.
 • PLÁN OPRAV SILNIC A CHODNÍKŮ
  – budeme usilovat o zavedení plánu oprav silnic a chodníků, neexistuje žádná evidence jejich stavu.
 • RESTRUKTURALIZACE ÚŘADU
  – zmapovat úřední místa a zefektivnit chod úřadu.
 • DIGITÁLNÍ ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
  – neexistuje zásobník projektů určených pro budoucí využití. Nedostatečná připravenost obce pro dotační příležitosti.
 • ÚDRŽBA MAJETKU MĚSTA
  – zřídit evidenci domů a nebytových prostor města s plánem oprav a údržby, a z tohoto každoročně vycházet při sestavování rozpočtu města.
 • BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
  – nastavit koncepci městské policie a podporovat zavedení kamerového systému v kritických dopravních uzlech, dětských hřištích a na místech obdobného charakteru.
 • KULTURA
  – dále pokračovat v rozvoji kultury a cestovního ruchu – podporovat fenomén svatého Jana Nepomuckého, využívat místní i přespolní umělecké ochotnické spolky, propagovat co nejvíce město Nepomuk jako místo cestovního ruchu s kompletní nabídkou turistických cílů.