Nejsme politická strana, jsme vaši sousedé!

| Pro Nepomuk 2022

Nejsme politická strana, jsme vaši sousedé

| Pro Nepomuk 2022

Nejsme politická strana, jsme Vaši sousedé!

Nepomuk a Dvorec jsou místem, kde žijeme a vychováváme své děti.

Není a nebude nám lhostejný jeho další vývoj.

Jsme spolek, který byl založen v roce 2013 za účelem revitalizace dětských hřišť, podpora volnočasových aktivit a údržba zeleně. Od svého založení se naši členové aktivně podíleli na revitalizaci dětského hřiště Na Daníčkách, o které se staráme do současnosti.